Het belang van tijdige verwijzing naar het dialysecentrum

Onderzoek
C. Halma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:371

Van patiënten met een chronische nierziekte komt 30-40 in een zó laat stadium bij de nefroloog, dat vrijwel meteen met dialyse moet worden begonnen. In een retrospectief onderzoek werden 65 patiënten die binnen een maand voor hun eerste dialyse verwezen werden (laat verwezen, ofwel LV), vergeleken met 153 patiënten die…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties