Het aneurysma van de A. lienalis; vaak miskend

Klinische praktijk
M.M.E.M. Bos
M.N. Weimann
A.H.M. Dur
A.J.M. Donker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1129-32

Dames en Heren,

Het aneurysma van de A. lienalis is het meest voorkomende aneurysma van de viscerale vaten. Bij obductieonderzoeken wordt het bij ongeveer 1 op de 1000 patiënten aangetroffen; de Ware incidentie is waarschijnlijk groter.1 De epidemiologie en manifestatie van het aneurysma van de A. lienalis verschillen op belangrijke punten met die van het aneurysma van de abdominale aorta. Is het laatste bij uitstek een aandoening van oudere mannen met een gegeneraliseerde vaataandoening, het A. lienalis-aneurysma komt 6 maal zo vaak bij vrouwen voor als bij mannen, met de grootste incidentie in het 3e, 4e en 7e levensdecennium; van deze vrouwen heeft 90 meer dan 6 kinderen gebaard, hetgeen een verband met de zwangerschap suggereert.2 De kans op rupturering van het aneurysma van de A. lienalis is in het algemeen 5, maar neemt toe tot 25 in het laatste trimester van de zwangerschap. Rupturering gaat dan gepaard…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Afd. Interne Geneeskunde: mw.M.M.E.M.Bos, assistent-geneeskundige; prof.dr.A.J.M.Donker, internist.

Afd. Radiodiagnostiek: mw.M.N.Weimann, assistent-geneeskundige.

Afd. Vaatchirurgie: A.H.M.Dur, chirurg.

Contact prof.dr.A.J.M.Donker

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties