Herziening consensus cholesterol
Open

Onderzoek
09-12-1991
D.W. Erkelens

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Utrecht.
Prof.dr.D.W.Erkelens, internist.
Correspondentieadres: dr.J.J.E.van Everdingen, Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, Postbus 20064, 3502 LB Utrecht.

Verantwoording

Namens de werkgroep die de consensusontwikkeling voorbereidde.