Herziene richtlijnen voor de behandeling van patiënten met ernstig traumatisch hersenletsel

Onderzoek
H.A.M. van Alphen
R. Braakman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2003-7
Abstract

Samenvatting

De opvang en acute behandeling van patiënten met ernstig traumatisch hersenletsel vereist een goed gestructureerd en gecoördineerd beleid. Dit beleid dient te omvatten een snelle en doeltreffende opvang in daartoe aangewezen en ingerichte ongevalscentra, een goede informatie-overdracht door de elkaar opvolgende hulpverleners en een multidisciplinaire aanpak van de diagnostiek en behandeling van de verschillende traumatische en posttraumatische aandoeningen. Hierin moeten ondubbelzinnige, geprotocolleerde en aan ieder bekende prioriteiten worden gesteld.

In dit artikel, dat werd opgesteld in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen van de betrokken medische disciplines, worden de hoofdlijnen van de behandeling van ernstig traumatisch hersenletsel, waarover ruime overeenstemming werd bereikt, in de vorm van 18 stellingen uitgewerkt. De richtlijnen hebben betrekking op de eerste opvang, de diagnostiek en de conservatieve en operatieve behandeling van patiënten met ernstig hersenletsel. Deze richtlijnen kunnen afhankelijk van de plaatselijke situatie, in de verschillende ziekenhuizen worden uitgewerkt tot een gedetailleerd behandelplan.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Neurochirurgie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Prof.dr.H.A.M.van Alphen, neurochirurg.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Neurochirurgie, Rotterdam.

Prof.dr.R.Braakman, neurochirurg.

Contact prof.dr.H.A.M.van Alphen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties