Herziene richtlijn 'Preventie wiegendood'
Open

Richtlijnen
16-06-2008
T.W.H. Flinsenberg, J.H. Ruys, A.C. Engelberts en H.W.M. van Velzen-Mol

Auteursinformatie

Maaslandziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 5500, 6130 MB Sittard.
Hr.T.W.H.Flinsenberg, semi-arts; mw.dr.A.C.Engelberts, kinderarts.
Hr.em.prof.dr.J.H.Ruys, kinderarts, Oegstgeest.
TNO Kwaliteit van Leven, sector Onderwijs en Professie, Leiden.
Mw.H.W.M.van Velzen-Mol, arts maatschappij en gezondheid.
Correspondentieadres: mw.dr.A.C.Engelberts (a.engelberts@orbisconcern.nl).