Wie draait er aan de knoppen?

Herrie op de OK

Opinie
Ivo A.M.J. Broeders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7397
Abstract

Het jaar 2013 stond in het teken van het optimaliseren van patiëntveiligheid. De operatiekamer nam een prominente rol in bij de discussies over vermijdbaar letsel. Er werd met name gewerkt aan infectiepreventie, het vermijden van verwisseling van patiënt of ingreep, en de veiligheid van technieken en apparatuur. De publieke discussie en het strenge toezicht van de Inspectie hebben bijgedragen aan verbetering van discipline op de OK, en zowel time-outprocedures als stringent toezicht op hygiëne zijn inmiddels norm in de Nederlandse ziekenhuizen.

Onderzoek geluidsoverlast

Onlangs verscheen een boeiend artikel van Engelmann et al. over onderzoek naar geluidsoverlast op de OK, en over de relatie tussen lawaai en uitkomsten van zorg.1 Een boeiend onderwerp, dat tot op heden in de discussie over veiligheid weinig aandacht heeft gekregen. De opzet van de studie was complex: de studie bestond uit 3 fasen. In de 1e en de 2e fase werden metingen gedaan waarbij…

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Amersfoort.

Contact Prof.dr. I.A.M.J. Broeders, chirurg (iamj.broeders@meandermc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 januari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Ivo A.M.J. Broeders ICMJE-formulier
Kan het even wat stiller in de OK?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties