(Her)registratie van Halcion
Open

Mededelingen
02-09-1990

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft met ingang van 8 augustus 1990 aan Halcion 0,125 mg registratie verleend en Halcion 0,25 mg opnieuw geregistreerd. Halcion (triazolam) is een kortwerkend hypnoticum en behoort tot de groep van de benzodiazepinen. Wat betreft de mogelijke bijwerkingen zijn in de tekst van de bijsluiter belangrijke veranderingen aangebracht, conform de richtlijnen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Behalve bekende bijwerkingen, zoals slaperigheid, afvlakking van het gevoel, verminderd reactievermogen, amnesie en spierrelaxatie wordt nadruk gelegd op voorzichtigheid van het gebruik bij patiënten die depressief of suïcidaal zijn. Daarnaast kunnen bij vooral kinderen en oudere ...