Herinnering via mobieltje verbetert therapietrouw niet bij hiv in India

Josephine M.J. Stoffels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2414

Periodieke telefonische berichtjes aan patiënten met een hiv-infectie kunnen hen eraan herinneren dat ze hun medicijnen moeten innemen. Maar dit verlaagt niet de ‘viral load’ en verbetert ook niet de therapietrouw, concluderen Anita Shet en collega’s uit een studie die ze deden in India (BMJ 2014;349:g5978).

631 patiënten met een bewezen hiv-infectie werden bij aanvang van antiretrovirale therapie random verdeeld over 2 groepen, waarvoor de onderzoekers waren geblindeerd. De ene helft kreeg wekelijks via de mobiele telefoon een ingesproken bericht met de vraag of zij hun medicijnen volgens voorschrift hadden ingenomen. De patiënten moesten deze vraag ook beantwoorden, door te drukken op toets 1 (‘ja’) of toets 2 (‘nee’). Daarnaast kregen ze wekelijks een tekstbericht met een informatief plaatje. De andere helft van de patiënten ontving standaardzorg. Ze mochten niet meedoen als ze te ziek waren of geen mobiel bereik hadden in hun woonplaats.

Gedurende de 2 jaar die het onderzoek duurde ontwikkelde een vergelijkbaar aantal patiënten een virale load van > 400 virusdeeltjes/ml (15,6% in de interventiegroep vs. 15,5% in de controlegroep), en er was geen verschil in wanneer dit punt werd bereikt (hazardratio: 0,98; 95%-BI: 0,65-1,43). Het aandeel patiënten dat minder dan 95% van de uitgedeelde pillen innam verschilde ook niet (respectievelijk 27 en 21,7%).

In beide groepen waren opvallend veel patiënten trouw aan de therapie, vinden de auteurs. Mogelijk wordt dit verklaard door het ‘Hawthorne effect’ – verbetering van therapietrouw dankzij extra controles in het kader van onderzoek – en doordat alle deelnemende patiënten een mobiele telefoon kregen. Medicatieherinneringen kunnen mogelijk wel de therapietrouw bevorderen van kwetsbare patiënten zoals drugsgebruikers, stellen de auteurs. Telefonische berichten kunnen wellicht ook helpen bij psychische ondersteuning. Maar het lijkt overbodig om de gemiddelde hiv-patiënt in India telefonisch te herinneren aan zijn medicijnvoorschriften.

Gerelateerde artikelen

Reacties