Herhaald echo-onderzoek van de A. carotis bij asymptomatische patiënten met een souffle over de A. carotis is niet kosteneffectief

Nieuws
M.M. van der Graaff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:599

Asymptomatische carotisstenose houdt verband met een verhoogde kans op een ‘transient ischaemic attack’ (TIA) of een cerebrovasculair accident (CVA). Het is evenwel onduidelijk of het opheffen van de carotisobstructie een significante reductie van dit risico geeft. Als chirurgische interventie bescherming biedt, is het relevant te weten wat de voorspellende waarde…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties