Hepatitis C; nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en therapie

Klinische praktijk
M. Willems
H. Moshage
J. Fevery
S.H. Yap
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2564-7

Zie ook het artikel op 2560.

Tot voor enkele jaren stelde men de diagnose van non-A-non-B-hepatitis (NANB) na het uitsluiten van andere, reeds bekende virale leverinfecties. Onlangs werd het hepatitis E-virus geïdentificeerd als de verwekker van de epidemische vorm van NANB-hepatitis.1 Verder verzamelde men in korte tijd voldoende gegevens die aantonen dat het hepatitis C-virus een andere vorm van NANB-hepatitis veroorzaakt, die vooral gezien wordt na transfusies of toediening van van bloed afgeleide produkten, maar die ook sporadisch kan voorkomen. Reesink et al. beschrijven elders in dit tijdschriftnummer klinische en epidemiologische aspecten van deze infectieziekte.2 Zelf publiceerden wij onlangs over hetzelfde onderwerp,3 maar in dit artikel wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen betreffende serodiagnostiek, histochemisch in situ-onderzoek en therapie van hepatitis C.

Diagnostiek van hepatitis c-virusinfectie

Een diagnose van een virale infectie wordt meestal gesteld met behulp van de bepaling van antivirale antistoffen of door het opsporen…

Auteursinformatie

Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, afd. Lever- en Pancreasziekten, B-3000 Leuven, België.

M.Willems, assistent-geneeskundige; dr.H.Moshage, biochemicus; prof.dr.J.Fevery en prof.dr.S.H.Yap, internisten.

Contact prof.dr.S.H.Yap

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties