Chronische hepatitis C bij hemodialysepatiënten

Klinische praktijk
A.C.I.T.L. Tan
R.H. Kauffmann
R. van Leusen
C.J.J. Mulder
S.W. Schalm
R.A. de Vries
B.C.M. Vroom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2280-5
Abstract

Samenvatting

– Hepatitis-C-virus (HCV) is een belangrijke oorzaak van chronische hepatitis bij dialysepatiënten.

– Met betrekking tot de epidemiologie van de ziekte zijn de duur van de totale dialyseperiode, het aantal ontvangen bloedtransfusies alsmede (vroeger) gebruik van intraveneuze drugs belangrijke risicofactoren.

– Er zijn sterke aanwijzingen voor nosocomiale besmetting met HCV.

– Nauwgezet naleven van infectiepreventieprocedures op hemodialyseafdelingen is van belang om verspreiding van HCV tegen te gaan.

– Behandeling met interferon alfa leidt bij dialysepatiënten even vaak tot herstel van de serumtransaminasewaarden als bij patiënten met een normale nierfunctie; in beide groepen echter blijkt er na het induceren van remissie vaak sprake te zijn van een opvlamming.

– Antivirale therapie (met interferon en ribavirine) is in opkomst om ook bij besmette dialysepatiënten HCV-eradicatie te bewerkstelligen, waarna transplantatie kan worden overwogen.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Rijnstate, afd. Inwendige GeneeskundeMaag-, Darm- en Leverziekten, Arnhem.

Dr.A.C.I.T.L.Tan, assistent-geneeskundige (thans: Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten en afd. Inwendige Geneeskunde, sectie Leverziekten en Levertransplantatie, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam); dr.R.van, Leusen en dr.R.A.de Vries, internisten; dr.C.J.J.Mulder, maag-, darm- en leverarts.

Ziekenhuis Leyenburg, afd. Inwendige Geneeskunde, Den Haag.

Dr.R.H.Kauffmann, internist.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Rotterdam.

Prof.dr.S.W.Schalm, maag-, darm- en leverarts.

Academisch Ziekenhuis, Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Utrecht.

B.C.M.Vroom, internist.

Contact dr.A.C.I.T.L.Tan

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties