Heparine en levermetastasen

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:905

Behandeling met laagmoleculaire heparine zou bij patiënten met kanker en diepe veneuze trombo-embolieën een gunstig effect hebben op de overleving, mogelijk door remming van de angiogenese. Smorenburg et al. vergeleken de invloed van laagmoleculaire heparine met die van ongefractioneerde heparine en placebo op de groei van experimenteel (bij ratten) opgewekte…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties