Heparine en instabiele angina pectoris

Onderzoek
C.M.C. van Campen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:707-8

Intracoronaire trombose ter plaatse van een gescheurde atherosclerotische plaque speelt een belangrijke rol in de pathofysiologie van instabiele angina pectoris (IAP). De werkzaamheid van antitrombotische behandeling bij IAP ten aanzien van de reductie in angina pectoris en het optreden van een myocardinfarct werd bij eerdere onderzoekingen vastgesteld (Théroux et al…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties