Hemoglobinegehalte, hematocriet en zwangerschapsuitkomst

Onderzoek
J.A. Knottnerus
L.R. Delgado
P.G. Knipschild
G.G.M. Essed
F. Smits
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:719-23
Abstract

Samenvatting

Beschreven wordt een prospectief cohortonderzoek naar het verband tussen de hematocriet(Ht)-waarde en het hemoglobine (Hb)-gehalte tijdens de zwangerschap, en het geboortegewicht en de zwangerschapsduur. Bij 494 zwangeren werden in de 31e of 32e zwangerschapsweek de Ht-waarde en het Hb-gehalte bepaald, en werd door middel van een vragenlijst informatie ingewonnen over rookgedrag, alcoholgebruik en gebruik van staaltabletten. Na de zwangerschap werden gegevens verzameld over de uitkomst hiervan.

Gevonden werd een verband tussen enerzijds een Hb-gehalte van 8,0 mmoll en hoger en een Ht-waarde van 39 en hoger, en anderzijds de kans op een laag geboortegewicht en praematuritas. Dit verband bleef voor de Ht-waarde aanwezig, indien gecorrigeerd werd voor roken, alcohol, bloeddruk, pariteit en het gebruik van staaltabletten. Voor Hb- en Ht-waarden gemeten vóór de 16e zwangerschapsweek werd geen duidelijk beeld gevonden. De mate van hemodilutie hing sterk samen met de uitgangswaarde. De resultaten zijn in overeenstemming met de hypothese dat een te geringe mate van hemodilutie, c.q. het niet bereiken van een optimaal gebied, een ongunstige invloed heeft op de placenta-doorbloeding.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Vakgroep Epidemiologie: prof.dr.P.G.Knipschild, arts-epidemioloog; L.R.Delgado.

Vakgroep Verloskunde en Gynaecologie: prof.dr.G.G.M.Essed en dr.F.Smits, gynaecologen.

Contact Vakgroep Huisartsgeneeskunde: prof.dr.J.A. Knottnerus, arts-epidemioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties