Hemodynamische en ventilatoire complicaties van beademing met hoge intrinsieke positieve eindexpiratoire druk

Klinische praktijk
R. Komdeur
T.S. van der Werf
J.J.M. Ligtenberg
J.E. Tulleken
J.G. Zijlstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1445-50
Abstract

Samenvatting

Bij 3 beademde patiënten ontstonden ventilatoire en circulatoire complicaties van hoge intrinsieke positieve eindexpiratoire druk (PEEPi): progressieve longhyperinflatie door een belemmering in de uitademing. Bij een 74-jarige man met chronisch obstructief longlijden (COPD) verslechterde de hemodynamiek nadat handmatige beademing begonnen was in een poging zijn ventilatoire conditie te verbeteren; na verlaging van de ademfrequentie herstelde hij goed. Bij een 40-jarige vrouw met een recidiverende polychondritis hielp sedatie om de ademfrequentie te reduceren doordat daarmee de expiratietijd voldoende lang werd. Een 59-jarige vrouw, opgenomen wegens een acute exacerbatie van COPD, raakte in shock tijdens ambulancetransport; zij stabiliseerde na herkenning van PEEPi en aanpassing van de beademingsinstelling. Detectie van PEEPi (bijvoorbeeld door de bevinding van lage longgrenzen tijdens lichamelijk onderzoek) is belangrijker dan exacte meting van PEEPi. Als PEEPi vastgesteld is, dient de PEEP op het beademingstoestel op 80-90 van de PEEPi ingesteld te worden, samen met een lage ademfrequentie (bijvoorbeeld 8/min) en een lange expiratietijd met hoge inspiratoire gasstroomsnelheid.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Intensive Care Beademing, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

R.Komdeur, assistent-geneeskundige; dr.T.S.van der Werf, longarts-intensivist; dr.J.J.M.Ligtenberg en dr.J.E.Tulleken, internisten; dr.J.G. Zijlstra, internist-intensivist.

Contact dr.T.S.van der Werf (t.s.van.der.werf@int.azg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties