Hematologische afwijkingen bij prematuur pasgeborenen door placentaire mesenchymale dysplasie

Klinische praktijk
Florien B. Sengers
Gesina van Lijnschoten
Jacqueline P. van der Sluijs-Bens
Martina M. Porath
Koen P. Dijkman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1040
Abstract

Samenvatting

Op de neonatale intensivecare-unit werden afzonderlijk van elkaar twee premature kinderen opgenomen. Het eerste, een meisje, presenteerde zich met ernstige anemie en trombocytopenie, bij het andere, eveneens een meisje, was er geïsoleerde ernstige trombocytopenie. Bij beide patiënten waren er tijdens de zwangerschap bij echografie afwijkingen aan de placenta gezien. Bij de eerste patiënt was er eveneens intra-uteriene groeivertraging. Het pathologisch onderzoek post partum liet afwijkingen van beide placentae zien passend bij placentaire mesenchymale dysplasie. Placentaire mesenchymale dysplasie is een zeldzame aandoening die is geassocieerd met intra-uteriene groeivertraging, intra-uteriene vruchtdood, prematuriteit en het syndroom van Beckwith-Wiedemann. Trombocytopenie en anemie worden minder vaak beschreven en zijn het gevolg van micro-angiopathische hemolyse in de placenta. Beide kinderen maakten bij de laatste follow-up respectievelijke na 1 jaar en na 6 maanden een ongestoorde groei en ontwikkeling door.

Auteursinformatie

Máxima Medisch Centrum, Veldhoven, afd. Kindergeneeskunde en Neonatologie, Veldhoven: drs. F.B. Sengers, arts-assistent Kindergeneeskunde; drs. J.P. van der Sluijs-Bens, kinderarts-neonatoloog; drs. K.P. Dijkman, kinderarts- intensivist.

Afd. Gynaecologie en Verloskunde: dr. M.M. Porath, gynaecoloog.

Stichting PAMM Laboratoria voor Pathologische Anatomie en Medische Microbiologie, Eindhoven: dr. G. van Lijnschoten, patholoog.

Contact drs. F.B. Sengers (florien_s@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 december 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties