De 'vlokkentest' (chorionvillusbiopsie) in het 2e en 3e trimester van de zwangerschap

Onderzoek
L. Pijpers
A. Reuss
M.G.J. Jahoda
E.S. Sachs
J.W. Wladimiroff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:765-7
Abstract

Samenvatting

Prenataal chromosomenonderzoek in chorionvlokken werd in 100 zwangerschappen in het 2e en 3e trimester verricht. Het materiaal werd langs transabdominale weg verzameld en met de directe methode werden binnen een paar dagen de uitslagen van 96 zwangerschappen verkregen. De zwangeren werden in twee groepen verdeeld: 79 patiënten met een verhoogde kans op chromosomenafwijkingen (groep 1) en 21 patiënten met afwijkingen van de foetus bij echoscopisch onderzoek (groep 2).

In groep 1 werden 3 afwijkende foetale karyogrammen gevonden; in groep 2 werd 1 afwijkend foetaal karyogram gezien; in alle 4 de gevallen werden de afwijkingen na terminering van de zwangerschappen bevestigd. Na de geboorte werden evenmin discrepanties gezien. In groep 1 trad één maal intra-uteriene vruchtdood op, de overige zwangerschappen verliepen zonder problemen.

De ‘late vlokkentest’ lijkt een waardevolle aanvulling voor de prenatale diagnostiek te zijn, als een spoedige uitslag in gevorderde zwangerschappen gewenst is.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Afd. Gynaecologie en Obstetrie: dr.L.Pijpers, mw.dr.M.G.J.Jahoda en dr.J.W.Wladimiroff, gynaecologen; mw.A.Reuss.

Afd. Klinische Genetica: mw.dr.E.S.Sachs, klinisch geneticus.

Contact dr.L.Pijpers

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties