Heeft koorts bestrijden zin?

Lorette Harbers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5215

Bij volwassenen met koorts hebben antipyretica en koelen geen effect op het risico om te overlijden of ernstige complicaties te ontwikkelen. Dat blijkt uit een onlangs in The BMJ gepubliceerde meta-analyse.

artikel

Al eeuwenlang wordt koorts bij patiënten bestreden. Onderzoek naar de klinische effecten daarvan levert tegenstrijdige resultaten op, maar richtte zich steeds op specifieke patiëntengroepen en behandelingen. Scandinavische onderzoekers besloten daarom een systematische review en meta-analyse uit te voeren waarin zij de effectiviteit van verschillende koortsverlagende therapieën samen evalueerden (BMJ. 2022;378:e069620). Ze includeerden RCT’s waarin dit soort behandelingen vergeleken werd met een placebo of geen therapie bij febriele volwassenen. De primaire uitkomstmaten waren mortaliteit en ernstige complicaties.

De Scandinaviërs includeerden 16 studies in hun meta-analyse, met in totaal 2415 deelnemers die allen opgenomen waren in het ziekenhuis (2050 ernstig ziek, 251 niet ernstig ziek; van de overige 114 was het niet duidelijk). In de studies werden de volgende interventies vergeleken: ibuprofen vs. placebo (3 studies); paracetamol vs. placebo (6 studies); koelen vs. geen interventie (3 studies); antipyretica en koelen vs. geen interventie (2 studies); en antipyretica en koelen vs. alleen antipyretica (2 studies).

Uit de meta-analyse bleek dat de verschillende koortsverlagende behandelingen geen effect hebben op de mortaliteit (relatief risico (RR): 1,04; 95%-BI: 0,90-1,19) en ook niet op het optreden van ernstige complicaties (RR: 1,02; 95%-BI: 0,89-1,17). De onderzoekers beoordeelden de bewijskracht van deze resultaten met de GRADE-methode als ‘hoog’. Tegelijkertijd bleek het risico op bias van de geïncludeerde studies, gemeten met de tweede versie van de Cochrane ‘risk-of-bias tool’, zorgelijk of hoog. Statistische heterogeniteit speelde volgens de onderzoekers geen rol van betekenis.

De auteurs concluderen dat koortsverlagende behandelingen geen effect hebben op het risico te overlijden of op het krijgen van ernstige complicaties bij volwassenen met koorts. Ze merken daarbij op dat antipyretica de hypothalamische thermostaat beïnvloeden, terwijl koelen daar geen effect op heeft. Daardoor treden er bij koelen compensatoire mechanismen in werking om het lichaam weer op de streeftemperatuur te krijgen, zoals rillen en perifere vasoconstrictie. Deze kunnen onprettig zijn voor de patiënt.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties