Handen wassen, handschoenen en mondkapjes op de OK

Eens omstreden, nu routine
Historisch perspectief
17-05-2021
Thomas M. van Gulik en Victor de Ridder

Handen wassen, het opereren met handschoenen aan en het dragen van mondkapjes doen we in de chirurgie al meer dan 100 jaar. Deze maatregelen zijn routine geworden, terwijl ze bij de invoering nog omstreden waren. Een blik terug in de tijd.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, afd. Chirurgie, Amsterdam: em.prof.dr. T.M. van Gulik, chirurg. UMC Utrecht, afd. Chirurgie, Utrecht: prof.dr. V. de Ridder, chirurg.

Contact: T.M. van Gulik (t.m.vangulik@amsterdamumc.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Thomas M. van GulikICMJE-formulier
Victor de RidderICMJE-formulier