Handen wassen, handschoenen en mondkapjes op de OK

Eens omstreden, nu routine
Historisch perspectief
17-05-2021
Thomas M. van Gulik en Victor de Ridder

Handen wassen, het opereren met handschoenen aan en het dragen van mondkapjes doen we in de chirurgie al meer dan 100 jaar. Deze maatregelen zijn routine geworden, terwijl ze bij de invoering nog omstreden waren. Een blik terug in de tijd.

Aanvaard op 10-03-2021.
Gepubliceerd op 17-05-2021.
In print verschenen in week 20 2021.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5799