Handelingen van de twee-en-dertigste Algemeen Vergadering te Zwolle

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1881;25:662-85