Handelingen van de vier-en-dertigste Algemeene Vergadering te Amsterdam

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1883;27:592-20