Handboek voor de co-assistent

Media
W.J. Wiersinga
B. Schimmer
M. Levi
M.B. Sluijs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1819-20

Handboek voor de co-assistent. 2e, herziene druk. Onder redactie van W.J.Wiersinga, B.Schimmer en M.Levi. 465 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2004. ISBN 90-313-4259-9. Prijs: ingen. € 37,50.

Elk begin is moeilijk. Dat geldt ook voor de co-schappen, waarin vele uitdagingen op een co-assistent afkomen. Dit boek is…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties