Halvering sterfte door buikligging bij ernstige ARDS

Onderzoek
Harry P.M.M. Gelissen
Ivo F. Panhuizen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6558

Waarom dit onderzoek?

Beademing in buikligging bij patiënten met hypoxemische respiratoire insufficiëntie verbetert de oxygenatie, maar het effect ervan op de overleving is nooit aangetoond. De resultaten van eerdere studies werden mogelijk verstoord door de inclusie van patiënten met matig gestoorde oxygenatie. Verbetering van ernstig gestoorde oxygenatie kan de kans…

Auteursinformatie

Contact (ivopan@hotmail.com)

Ook interessant

Reacties