Haloperidol voorkomt delier niet

In het kort
05-07-2018
Birgit Spoelstra
Aanvaard op 24-02-2018.
Gepubliceerd op 05-07-2018.
In print verschenen in week 31 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2748