Habituele abortus en een congenitale afwijking van de uterus

Klinische praktijk
P.E. Treffers
J.C.M. Spiekerman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:497-3

Dames en Heren,

Het bij herhaling mislukken van een zwangerschap is voor de vrouw die dit overkomt een ernstige traumatische ervaring. Zij en haar partner dringen bij de arts aan op onderzoek naar de oorzaak van de mislukking, op verwijzing, op behandeling. Als dan een afwijking gevonden wordt die in causaal verband gebracht zou kunnen worden met het herhaalde mislukken, dan wordt dit meestal door patiënte en arts als een opluchting ervaren. De aandrang om te behandelen wordt dan groot, ook al is die behandeling wetenschappelijk wellicht niet erg goed gefundeerd.

Patiënt A is 28 jaar wanneer zij eind 1987 voor het eerst op onze polikliniek komt. Zij is verwezen door haar gynaecoloog wegens habituele abortus. Sinds zij in 1986 de orale anticonceptie staakte, was zij driemaal zwanger geweest, maar alle drie zwangerschappen waren geëindigd met een spontane abortus bij een amenorroeduur van respectievelijk 3 maanden, 5,5 week en 8,5…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Meibergdreef 9,1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.P.E.Treffers en J.C.M.Spiekerman, gynaecologen.

Contact prof.dr.P.E.Treffers

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties