Gynaecologische zorg en vrouwenhulpverlening.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:653

Gynaecologische zorg en vrouwenhulpverlening. Onder redactie van W.F.M.de Haes, Th.van Schaik, E.M.Bisschop-Stolte en W.I.van der Meijden. 220 bl., fig., tabellen. Van Gorcum, Assen 1996. ISBN 90-232-3196-1. Prijs: ingen. ƒ  45,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties