Gunstigere prognose van door screening gevonden darmkanker

Onderzoek
Willem Bemelman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6947

Waarom dit onderzoek?

Sinds de introductie van screeningsprogramma’s in de Verenigde Staten in 2000 neemt het vóórkomen van het colorectaal carcinoom af. Naast de detectie van de voorstadia van het colorectaal carcinoom worden ook de asymptomatische colorectaal carcinomen door screening gevonden.

Onderzoeksvraag

Is de prognose van de patiënt met een…

Auteursinformatie

Contact (w.a.bemelman@amc.nl)

Ook interessant

Reacties