Gunstige resultaten van vroege tweedefasemedicatie bij reumatoïde artritis

Onderzoek
C.H.M. van Jaarsveld
A. van der Heide
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:732-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijken van het effect van behandelingen met en zonder ‘slow-acting antirheumatic drugs’ (SAARD's) bij patiënten met kort bestaande reumatoïde artritis (RA).

Opzet

Gerandomiseerd open klinisch onderzoek.

Plaats

Poliklinieken reumatologie van 6 ziekenhuizen in de regio Utrecht.

Methode

De onderzoekspopulatie bestond uit 304 patiënten met recentelijk gediagnosticeerde RA. Het effect van een therapeutische strategie waarbij de behandeling met een SAARD werd uitgesteld (niet-SAARD-groep) werd vergeleken met die van een strategie waarbij wel werd gestart met een SAARD (vroege-SAARD-groep). Effectvariabelen waren functionele beperking, pijn, gewrichtsscore, bezinkingssnelheid van de erytrocyten en progressie van radiologische gewrichtsafwijkingen na 1 jaar.

Resultaten

Op 4 van de 5 effectvariabelen werd statistisch significant meer verbetering gezien in de vroege-SAARD-groep dan in de niet-SAARD-groep; progressie van radiologische afwijkingen was in beide groepen weinig uitgesproken en niet statistisch significant verschillend. Het percentage patiënten met bijwerkingen ten gevolge van de medicatie was in beide groepen gelijk.

Conclusie

Vroege behandeling van patiënten met recentelijk gediagnosticeerde reumatoïde artritis met een SAARD was gedurende het eerste jaar van behandeling effectiever dan de strategie waarbij de behandeling met een SAARD wordt uitgesteld.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Mw.C.H.M.van Jaarsveld, epidemioloog; mw.dr.A.van der Heide, arts-epidemioloog

Contact mw.C.H.M.van Jaarsveld

Verantwoording

Namens de Stichting Reumaonderzoek Utrecht, waarvan de samenstelling aan het eind van het artikel wordt genoemd. Over de eerste 238 patiënten in dit artikel werd gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine (1996;124:699-707) met als titel 'The effectiveness of early treatment with "second-line" antirheumatic drugs'.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties