Gunstige effecten van nachtelijke nasale positieve-drukbeademing bij 64 patiënten met neuromusculaire aandoeningen; 5 jaar ervaring

Onderzoek
R.G. van Kesteren
M.J. Kampelmacher
A.C. Dullemond-Westland
L.W. van Leyden
L.P. Verwey-van den Oudenrijn
J.M.C. Douze
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1864-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de effectiviteit van chronische nachtelijke (intermitterende) nasale beademing bij patiënten met neuromusculaire ziekten en patiënten met thoraxdeformiteiten of CARA.

Plaats

Centrum voor Thuisbeademing, Academisch Ziekenhuis Utrecht.

Opzet

Retrospectief onderzoek.

Methode

In de periode juni 1988-mei 1993 werden 64 patiënten (11-69 jaar) op nachtelijke nasale beademing ingesteld en thuis begeleid: 37 mannen, 27 vrouwen. De meeste mannen hadden ziekte van Duchenne (n = 18), de meeste vrouwen (post-polio)kyfoscoliose (n = 13). De effectiviteit werd nagegaan door middel van arteriële bloedgasanalyses. Complicaties werden geregistreerd.

Resultaten

De duur van de nachtelijke nasale beademing was 2-56 maanden. De bloedgaswaarden verbeterden niet alleen 's nachts tijdens beademing, maar ook tijdens spontane ademhaling overdag. Voornaamste complicaties waren druknecrose op de neusrug, luchtlekkage via de mond en luchtinsufflatie in de maag. Na het instellen van beademing was er een aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit van leven.

Conclusie

Nachtelijke nasale positieve drukbeademing is sufficiënt en eenvoudig. Het aanleggen van een tracheostoma kan met deze niet-invasieve vorm van beademing worden uitgesteld of voorkomen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Centrum voor Thuisbeademing, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Dr.R.G.van Kesteren, M.J.Kampelmacher, mw.A.C.Dullemond-Westland (thans: Maria Ziekenhuis, Tilburg) en prof.dr.J.M.C.Douze, internisten; L.W.van Leyden en mw.L.P.Verwey-van den Oudenrijn, IC-verpleegkundigen.

Contact dr.R.G.van Kesteren

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties