Chronische intermitterende beademing in 'het Dorp' te Arnhem

Klinische praktijk
J.G. Rijsdijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:513-5

De laatste tien jaar hebben grote ontwikkelingen laten zien in de symptomatische behandeling van ademhalingsinsufficiëntie bij patiënten met chronisch progressieve neuromusculaire aandoeningen. In de medische literatuur zijn uitstekende artikelen verschenen, waarin de metabole veranderingen worden beschreven die ontstaan ten gevolge van ademhalingsinsufficiëntie op basis van deze aandoeningen.1

De behandeling bestaat uit het instellen van intermitterende (dat wil zeggen nachtelijke) beademing met apparatuur die in de thuissituatie of in een woonvorm zoals ‘het Dorp’ (een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten) goed hanteerbaar is. Tijdige behandeling kan een acuut optredende, levensbedreigende ademhalingsinsufficiëntie, met een spoedopname op een intensive care (IC)-afdeling, voorkómen.

In het Dorp wonen momenteel 4 bewoners die alleen 's nachts worden beademd, terwijl 2 bewoners 24 uur per etmaal worden beademd. In dit artikel zullen de werkwijze van de beide huisartsen in het Dorp en de problemen die zich hierbij voordoen, worden beschreven.

Tevens worden praktische aanwijzingen gegeven over de…

Auteursinformatie

Stichting exploitatie het Dorp, Jachthoornlaan 1a, 6813 CH Arnhem.

J.G.Rijsdijk, huisarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties