Gunstige effecten van een verblijf in het Nederlands Astmacentrum Davos op medische consumptie en kwaliteit van leven bij CARA-patiënten

Onderzoek
T.A.W. van der Schoot
I. de Weerdt
A.A. Kaptein
F.W. Dekker
Th.A.M. Deenen
B. Speelberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:197-4
Abstract

Samenvatting

Het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) in Zwitserland is een intramurale gezondheidsvoorziening waar patiënten met CARA multidisciplinair worden behandeld. In een prospectief onderzoek in het NAD werden over 147 volwassen CARA-patiënten gegevens verzameld met betrekking tot de kwaliteit van leven (functionele, psychologische en sociale kenmerken bij opneming, bij ontslag, 4 weken, 6 en 12 maanden na ontslag) en medische consumptie (gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen en oraal prednisongebruik één jaar voor en één jaar na opname). Achttien patiënten vielen om niet-medische redenen af.

Er was een daling van het gebruik van prednison, het aantal huisarts- en specialistenconsulten en van het aantal en de duur van de ziekenhuisopnamen. Voor wat betreft de aspecten van de kwaliteit van leven traden gunstige veranderingen op in psychologisch functioneren (onder andere lagere niveaus van angst en depressie) en in de mate van hinder die de patiënten in het dagelijks leven van de CARA ondervinden. Geen overtuigende veranderingen werden gevonden in het sociale functioneren, waaronder ervaren sociale ondersteuning.

Een verblijf in het NAD heeft gunstige effecten op medische consumptie en enkele aspecten van de kwaliteit van leven bij CARA-patiënten.

Auteursinformatie

Nederlands Astmacentrum Davos, Davos Platz, Zwitserland.

Drs.T.A.W.van der Schoot en drs.Th.A.M.Deenen, klinisch psychologen; dr.B.Speelberg, internist.

Instituut voor Gezondheids- en Omgevingsvraagstukken, Culemborg.

Dr.I.de Weerdt, psycholoog.

Rijksuniversiteit, Leiden.

Vakgroep Psychiatrie: dr.A.A.Kaptein, psycholoog.

Vakgroep Huisartsgeneeskunde: drs.F.W.Dekker, methodoloog.

Contact drs.T.A.W.van der Schoot, Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong, De Beeklaan 2, 4661 EP Halsteren

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties