Psychologische kenmerken en de door henzelf ervaren lichamelijke belemmeringen van volwassen patiënten in het Nederlands Astmacentrum Davos

Onderzoek
T.A.W. van der Schoot
A.A. Kaptein
F.W. Dekker
W.L.M. Lammers
W.T.J. van den Brink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1105-8
Abstract

Samenvatting

Het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) in Zwitserland is een intramurale gezondheidsvoorziening waar patiënten met een chronisch aspecifieke respiratoire aandoening (CARA) multidisciplinair worden behandeld. In een onderzoek in het NAD werden over 88 volwassen CARA-patiënten bij opneming gegevens verzameld met betrekking tot longfunctie, geneesmiddelengebruik, ziekenhuisopneming en (of) opneming in een astmacentrum en psychologische kenmerken.

Bij de patiënten bleek een complexe vorm van CARA te bestaan, waarbij de psychologische morbiditeit aanzienlijk was. De mate waarin de dagelijkse activiteiten van de patiënten werden belemmerd, bleek meer door psychologische factoren dan door de longfunctie te kunnen worden voorspeld. Deze bevindingen onderstrepen het belang van een multidisciplinaire behandeling van deze categorie patiënten.

Auteursinformatie

Nederlands Astmacentrum Davos, Symondstrasse 11, 7270 Davos-Platz, Zwitserland.

Drs.T.A.W.van der Schoot en Drs.W.L.M.Lammers, psychologen; W.T.J.van den Brink, longarts.

Rijksuniversiteit, Vakgroep Huisartsgeneeskunde, Leiden.

Dr.A.A.Kaptein, psycholoog; drs.F.W.Dekker, methodoloog.

Contact drs.T.A.W.van der Schoot

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties