Gunstig effect van de ß-blokker metoprolol als aanvullende therapie bij patiënten met chronisch hartfalen

Nieuws
R.A. de Boer
D.J. van Veldhuisen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2595

De laatste jaren is er veel aandacht voor de plaats van ?-blokkers in de therapie van chronisch hartfalen (CHF). In een onlangs verschenen artikel wordt verslag gedaan van de resultaten van het MERIT-HF-onderzoek.1 In dit dubbelblinde, gerandomiseerde en placebogecontroleerde mortaliteitsonderzoek werd het effect van metoprolol (tablet met gereguleerde afgifte)…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties