Grote praktijkvariatie op de geheugenpolikliniek

Is dat erg?
Commentaar
27-11-2019
Eric P. Moll van Charante en Edo Richard

Sinds het begin van deze eeuw is er een sterke groei geweest van geheugenpoliklinieken in ons land. Dat blijkt uit een recent artikel op basis van een vragenlijstonderzoek,1 dat elders in dit tijdschrift beknopt wordt weergegeven.2 De belangrijkste boodschap lijkt te zijn dat er een enorme variatie is in de organisatie van deze poliklinieken en in hun aanbod aan diagnostiek en behandeling. Het is de vraag of dit erg is.

Aanvaard op 16-09-2019.
Gepubliceerd op 27-11-2019.
In print verschenen in week 48 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4515