Grootschalige, acute bacteriële gastro-enteritis door enterotoxine van Staphylococcus aureus na een barbecue

Onderzoek
J.Th. de Jong
J.M. ten Brinke
I.M.S. van Ouwerkerk
M.F. Siebbeles
I.A. Fitz-James
P.H. in 't Veld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2136-40
Abstract

Samenvatting

Epidemiologische waarneming

Op een warme dag, tijdens een grootschalige barbecue met meer dan 100 gasten, vertoonde een groot aantal mensen binnen enkele uren na het nuttigen van de etenswaren acuut optredende verschijnselen van gastro-enteritis. Kenmerkende symptomen waren misselijkheid, braken, syncope en bij sommige patiënten in een later stadium diarree. In totaal werden 60 patiënten in ziekenhuizen behandeld.

Onderzoek

Onderzoek wees uit dat de oorzaak van deze gastro-enteritisuitbraak gelegen was in een enterotoxine-A-producerende stam van Staphylococcus aureus in een bamigerecht. Zowel in voedselresten als in feces van patiënten werden S. aureus-stammen aangetroffen die genotypisch identiek waren. Ze bevatten alle het gen voor het gastro-enteritis inducerende enterotoxine A van S. aureus.

Conclusie

Deze casus toont aan dat het tijdig inschakelen van verschillende gezondheidskundige instanties belast met de afhandeling van voedselvergiftigingsexplosies van cruciaal belang is voor het ophelderen en bestrijden van grootschalige uitbraken. Het onderzoek van deze uitbraak werd in samenwerkingsverband uitgevoerd door GGD, streeklaboratoria en de Voedsel en Waren Autoriteit/Keuringsdienst van Waren.

Auteursinformatie

GGD Amstelland-de Meerlanden, afd. Infectieziekten, Fokkerlaan 50, 1185 JC Amstelveen.

Hr.J.Th.de Jong, assistent-geneeskundige; mw.ir.J.M.ten Brinke, epidemioloog; mw.I.M.S.van Ouwerkerk, sociaal-verpleegkundige; mw. M.F.Siebbeles, arts maatschappij en gezondheid.

Voedsel en Waren Autoriteit/Keuringsdienst van Waren, Regionale Dienst Zuid, afd. Signalering, Eindhoven.

Mw.ir.I.A.Fitz-James en hr.dr.ir.P.H.in 't Veld, levensmiddelenmicrobiologen.

Contact mw.I.M.S.van Ouwerkerk (i.vanouwerkerk@ggd-am.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties