Een epidemie van gastro-enteritis door een Norwalk-achtig virus na twee bruiloften in een restaurant; een pleidooi voor integraal microbiologisch onderzoek

Onderzoek
P.L.J.M. Mertens
C. Thijs
J. Vinjé
F. Sturmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2420-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Het achterhalen van de oorzaak van een epidemie van gastro-enteritis onder de gasten en het bedienend personeel na 2 bruiloften die op dezelfde dag in één restaurant werden gevierd.

Opzet

Retrospectief en descriptief.

Methode

Naar aanleiding van een uitbraak van gastro-enteritis onder 215 bruiloftsgasten en restaurantpersoneel in 1999 inventariseerde de Gewestelijke Gezondheidsdienst Midden-Limburg met een gestructureerde schriftelijke vragenlijst demografische gegevens, klinische verschijnselen en genuttigde voedselsoorten. Feces en voedselrestanten werden eerst bacteriologisch onderzocht; later werden de feces op de aanwezigheid van Norwalk-achtig (‘Norwalk-like’) virus (NLV) onderzocht. De ziektepercentages en de frequenties van NLV-positieve uitslagen onder gebruikers en niet-gebruikers van specifieke voedselsoorten, en de relatieve risico's met 95-betrouwbaarheidsintervallen werden berekend.

Resultaten

De ziektefrequentie bedroeg 66. Een NLV met één genotype werd statistisch significant vaker in feces van zieken dan van niet-zieken aangetroffen. Er werden 61 verschillende gerechten geserveerd, waarvan 2 een statistisch significante relatie vertoonden met ziekte. Hiervan werd door 26 van de zieken gegeten. Er was geen significant verband tussen het nuttigen van een specifiek gerecht en NLV-positieve feces. De indexpersoon kreeg gastro-enteritis op de ochtend van de bruiloft vóórdat het voedsel werd geserveerd. De twee groepen bruiloftsgasten maakten gebruik van dezelfde ingang en toiletgroep.

Conclusie

De epidemie werd veroorzaakt door één NLV-stam. Er werd geen verband gevonden tussen bepaalde typen voedsel en de ziekte. Waarschijnlijk werd het virus verspreid door direct of indirect contact tussen de bruiloftsgasten onderling en het restaurantpersoneel. Bij dit soort meldingen van epidemieën van gastro-enteritis is het aan te bevelen om feces-, voedsel- en omgevingsmonsters tegelijkertijd bacteriologisch en virologisch te onderzoeken, in het bijzonder op NLV, om de diagnose zo snel mogelijk te kunnen stellen.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor Rotterdam en Omstreken, Rotterdam.

P.L.J.M.Mertens, sociaal-geneeskundige/epidemioloog.

Universiteit Maastricht, capaciteitsgroep Epidemiologie, Maastricht.

Dr.C.Thijs, sociaal-geneeskundige/epidemioloog.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Laboratorium voor Infectieziektenonderzoek, Bilthoven.

Dr.J.Vinjé, moleculair-viroloog.

Erasmus Universiteit, vakgroep Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Prof.dr.F.Sturmans, sociaal-geneeskundige/epidemioloog.

Contact P.L.J.M.Mertens, Lage Gouwe 140, 2801 LL Gouda (paul.mertens@wxs.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties