Groot risico op diabetische nefropathie bij Surinamers van Aziatisch-Indiase afkomst

Onderzoek
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1249

Gebruikmakend van de gegevens van de 3 ziekenhuizen in Den Haag met chronische dialysefaciliteiten onderzochten Chandie Shaw et al. het relatief risico op een terminale nierinsufficiëntie ten gevolge van diabetes mellitus type 2 voor Surinamers van Aziatisch-Indiase afkomst (n = 27) en voor 18 Nederlanders van het blanke ras. De…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties