Groot deel Haagse jeugd slikt onvoldoende vitamine D

Onderzoek
Irene M. van der Meer
Selma E. van der Harst
Micheline M. van Plateringen
Jeroen A. de Wilde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1019
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken in hoeverre de Haagse jeugd van 0-15 jaar het advies over vitamine D-suppletie van de Gezondheidsraad volgt, en of hierin verschil is naar etnische herkomst.

Opzet

Dwarsdoorsnedeonderzoek.

Methode

In de periode november 2014-oktober 2015 registreerden de Haagse organisaties voor jeugdgezondheidszorg (jgz) het gebruik van vitamine D-suppletie tijdens de standaardconsulten. De JGZ 0-4 legde vast of het gebruik van vitamine D-suppletie voldoende was. De JGZ 4-18 registreerde of vitamine D-suppletie werd aanbevolen voor de jeugdige (vanaf 4 jaar bij getinte huid of bij onvoldoende buitenkomen), en of deze al dan niet voldoende vitamine D-suppletie gebruikte. Informatie over de etnische herkomst werd uit het ‘digitaal dossier jgz’ gehaald.

Resultaten

Een ruime meerderheid van de 0-3-jarigen kreeg voldoende vitamine D-suppletie. Voor de meeste 4-jarigen was het gebruik onbekend. Voor de helft van de jeugdigen van 5 jaar of ouder werd extra vitamine D aanbevolen, maar een substantieel deel van hen kreeg geen (50%) of onvoldoende suppletie (18%). Bij jeugdigen voor wie extra vitamine D werd aanbevolen, was weinig verschil in vitamine D-gebruik naar etnische herkomst.

Conclusie

De aanbeveling over vitamine D-suppletie van de Gezondheidsraad is bedoeld om een vitamine D-tekort te voorkomen, maar wordt vooral vanaf 5-jarige leeftijd onvoldoende opgevolgd bij de Haagse jeugd.

Auteursinformatie

GGD Haaglanden, Den Haag.

Afd. Epidemiologie: dr.ir. I.M. van der Meer, senior epidemiologisch onderzoeker.

Afd. JGZ 4-18: drs. M.M. van Plateringen, arts maatschappij en gezondheid, en jeugdarts; dr. J.A. de Wilde, arts maatschappij en gezondheid, en onderzoeker (thans: LUMC, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden).

Jong Florence (JGZ 0-4), Den Haag.

Drs. S.E. van der Harst, arts maatschappij en gezondheid (thans: senior adviseur bij ActiZ, Utrecht).

Contact dr.ir. I.M. van der Meer (irene.vandermeer@ggdhaaglanden.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Irene M. van der Meer ICMJE-formulier
Selma E. van der Harst ICMJE-formulier
Micheline M. van Plateringen ICMJE-formulier
Jeroen A. de Wilde ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

De vraag stellen is hem beantwoorden...

"Een ruime meerderheid van de 0-3-jarigen kreeg voldoende vitamine D-suppletie. Voor de meeste 4-jarigen was het gebruik onbekend. Voor de helft van de jeugdigen van 5 jaar of ouder werd extra vitamine D aanbevolen, maar een substantieel deel van hen kreeg geen (50%) of onvoldoende suppletie (18%). Bij jeugdigen voor wie extra vitamine D werd aanbevolen, was weinig verschil in vitamine D-gebruik naar etnische herkomst."

Wat is "voldoende" vitamine D? De meningen lopen sterk uiteen... En is er GEMETEN wat de bloedwaarden zijn? Ook over de (optimale) bloedwaarden verschillen de damesheren medici en gezondheidsonderzoekers van mening. Wat kun je dan met zo'n Haags onderzoek? Alleen concluderen dat het een flutonderzoekje zonder betekenis was vrees ik. Zo, nu even wat vitamine D (hormoon) opdoen, gewoon buiten, in de zon - waar Haagse kinderen niet of nauwelijks komen vrees ik.