Grenzen aan euthanasie

Opinie
Susanne J. de Kort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8991
Abstract

Op basis van de eerste evaluatie van de Wet Toetsing Levensbeëindiging op Verzoek en Hulp bij Zelfdoding in 2005 bleek van een hellend vlak ten aanzien van levensbeëindigend handelen door artsen geen sprake.1 Artsen gingen door de wettelijke mogelijkheid niet ineens steeds vaker of steeds makkelijker euthanasie toepassen. Bij de tweede evaluatie in 2012 was dat anders. Uit de jaarverslagen van de Regionale toetsingscommissies euthanasie blijkt dat er de afgelopen jaren een toename was van het aantal meldingen van euthanasie en in het bijzonder van meldingen van euthanasie wegens lijden door psychiatrische ziekten (van 0 in 2009 naar 42 in 2013) en dementie (van 12 in 2009 naar 97 in 2013). Ook het aantal meldingen van euthanasie vanwege de aanwezigheid van multiple ouderdomsklachten was gestegen, van 130 in 2009 naar 251 in 2013. De toetsingscommissies beoordeelden dat de euthanasie alle keren zorgvuldig uitgevoerd was. De tweede wetsevaluatie bevatte een…

Auteursinformatie

Contact Dr. S.J. de Kort, specialist ouderengeneeskunde en ethicus (susannedekort@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Susanne J. de Kort ICMJE-formulier
Weerstand tegen euthanasie bij niet-kanker

Ook interessant

Reacties

Herman
Schim van der Loeff

Geachte collega, beste Susanne,

Goed commentaar in het laatste NTvG (23 mei 2015) m.b.t. de grenzen aan euthanasie!

Ik herken het genoemde hellend vlak en ben het helemaal eens met je opmerking dat "Deze, letterlijk vertaald, 'goede dood' is een bijzondere verworvenheid maar doet niet altijd recht aan het leven op het eind van het leven, waarin niet alles even maakbaar is en juist veel te leren, aan te passen, te delen en te beleven valt". Het is heel goed dat er ook ruimte is voor deze belangrijke, waarschijnlijk door veel specialisten ouderengeneeskunde herkende, visie.

Met collegiale groet,
Herman Schim van der Loeff
Specialist ouderengeneeskunde
Den Haag