Weerstand tegen euthanasie bij niet-kanker

Onderzoek
Joost Zaat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8925

Waarom dit onderzoek?

Langzaam is euthanasie bij niet-kankerpatiënten van een zeer grote uitzondering opgeschoven naar een niet te verwaarlozen percentage van het aantal patiënten dat jaarlijks door euthanasie overlijdt.

Onderzoeksvraag

Kunnen artsen zich indenken euthanasie toe te passen bij patiënten die lijden aan kanker, andere somatische ziekten, psychiatrische ziekten, dementie…

Auteursinformatie

[j.zaat@ntvg.nl]

Contact (j.zaat@ntvg.nl)

Grenzen aan euthanasie

Ook interessant

Reacties