‘Grens vitamine D-tekort niet verlagen’

Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2696

Hoge doses vitamine D, zoals aanbevolen door veel deskundigen, dragen bij postmenopauzale vrouwen niet bij aan de botdichtheid, spierfunctie, -massa of valfrequentie. ‘Wij vonden geen gegevens die de aanbevelingen van deskundigen ondersteunen om bij postmenopauzale vrouwen de 25(OH)D-concentratie boven 30 ng/ml te houden. In plaats daarvan zagen we dat lage en hoge doses colecalciferol equivalent waren aan placebo wat betreft hun effect op botten en spieren.’

Deze uitkomst van een gerandomiseerde dubbelblinde trial onder 230 vrouwen jonger dan 75 jaar rapporteren Karen Hansen en collega’s van de universiteit van Wisconson in JAMAInternal Medicine (2015; epub 3 augustus). ‘Een jaar lang hoge doses colecalciferol had een verwaarloosbaar effect op calciumabsorptie en geen klinisch relevant effect op botdichtheid, spieren en vallen’, vatten zij het nog eens samen. ‘Bij meer dan 20 ng/ml 25(OH)D is sprake van een overmaat aan vitamine D.’

De groep vooral blanke vrouwen (gemiddelde leeftijd: 61 jaar, BMI: 30,8 kg/m2, 25(OH)D-waarde: 21 ng/ml) werd in drieën verdeeld: 76 kregen uitsluitend placebo, 75 kregen dagelijks vitamine D3 800 IE, en 79 kregen tweemaal per maand vitamine D3 50.000 IE plus placebo. De laatste groep kwam al snel op een 25(OH)D-waarde van 30 ng/ml. De therapietrouw was hoog, de uitval laag (4%).

Na correctie voor aanvangsverschillen nam de calciumopname met 1% toe bij de vrouwen die hoge doses kregen, maar met 2% af bij lage doses en met 1,3% af bij placebo. Tussen de groepen waren geen verschillen in botdichtheid op welke plaats ook gemeten, noch in zitten-en-opstaan-testen. Ook waren er geen verschillen in de aantallen valincidenten per vrouw of per groep.

Gerelateerde artikelen

Reacties