Gonadotropine-'releasing'-hormoonantagonisten: toepassing bij ovariumstimulering en geslachtssteroïdafhankelijke aandoeningen

B.C.J.M. Fauser
J.S. Laven
D. de Jong
N.S. Macklon
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:370-4
Abstract

Samenvatting

- Hypothalamische gonadotropine-‘releasing’ hormoon (GnRH) stimuleert de gonadotrope cellen van de hypofyse tot synthese en afgifte van luteïniserend hormoon (LH) en follikelstimulerend hormoon (FSH).

- Het werkingsmechanisme van GnRH-antagonisten is fundamenteel anders dan dat van GnRH-agonisten. Na competitieve blokkade van de GnRH-receptor door een antagonist treedt een snelle daling van LH- (en in mindere mate ook FSH-)spiegels op met een snel herstel van de hypofysefunctie na stoppen van de medicatie.

- De directe en snelle werking van GnRH-antagonisten, de dosisafhankelijke suppressie van LH en FSH en het snelle herstel van de hypofysefunctie na stoppen met het gebruik van antagonisten kunnen in-vitrofertilisatiebehandeling korter en eenvoudiger maken, met minder kans op bijwerkingen of complicaties.

- Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of toepassing van antagonisten ook zinvol is bij andere indicaties, bijvoorbeeld bij het polycysteusovariumsyndroom. De kansen op een zinvolle langdurige toepassing zullen aanzienlijk toenemen indien het lukt om een depotformulering te ontwikkelen.

Auteursinformatie

Erasmus Universitair Medisch Centrum, afd. Verloskunde en Vrouwenziekten, sector Voortplantingsgeneeskunde, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Prof.dr.B.C.J.M.Fauser, dr.J.S.Laven en dr.N.S.Macklon, gynaecologen; D.de Jong, assistent-geneeskundige.

Contact prof.dr.B.C.J.M.Fauser

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties