Goede resultaten van operatieve behandeling van thoraco-abdominaal aneurysma van de aorta bij 88 patiënten

Onderzoek
R.P.H.M. Hamerlijnck
M.A.A.M. Schepens
F.E.E. Vermeulen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1909-13
Abstract

Samenvatting

Doel

Analyseren van de vroeg- en laattijdige resultaten van chirurgische behandeling van thoraco-abdominale aneurysmata van de aorta (AATA's).

Plaats

St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.

Opzet

Retrospectief onderzoek.

Methode

In de periode februari 1981-juni 1987 werden 88 opeenvolgende patiënten geopereerd voor AATA, waarbij de aorta afgeklemd werd zonder gebruik te maken van een shunt of een bypass. Vroege sterfte en morbiditeit werden geanalyseerd. Overlevingscurven werden gemaakt en de determinanten voor laattijdige overlevingskans bepaald.

Resultaten

Eén patiënt overleed tijdens de operatie, 10 tijdens de ziekenhuisopname, van wie 5 binnen de eerste 30 dagen. De ziekenhuissterfte bedroeg voor de electief geopereerden (n = 70) en de patiënten met een AATA-ruptuur (n = 18) respectievelijk 7 en 28. Overlijden in het ziekenhuis hing significant samen met preoperatieve shock. Bij 12 patiënten trad ischemische ruggemergbeschadiging op (paraplegie bij 5, paraparese bij 7), met als determinant de tijdsduur nodig voor reïmplantatie van de laaggelegen intercostale arteriën. Bij 12 patiënten was postoperatieve dialyse noodzakelijk, met als significante determinanten leeftijd en preoperatieve serum-creatininespiegel. De cumulatieve 2-jaarsoverleving was 78 (SE: 4,4), de 5-jaarsoverleving 54 (SE: 5,3), met als risicofactoren voor laattijdig overlijden: postoperatieve noodzaak tot dialyse, leeftijd en preoperatieve AATA-ruptuur.

Conclusie

AATA's kunnen met acceptabele sterfte chirurgisch behandeld worden. Hiermee verbetert de prognose aanzienlijk ten opzichte van het natuurlijke beloop van de aandoening.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Cardiopulmonale Chirurgie, Koekoekslaan 1, 3425 CM Nieuwegein.

Dr.R.P.H.M.Hamerlijnck en F.E.E.Vermeulen, cardiopulmonaal chirurgen; M.A.A.M.Schepens, chirurg.

Contact dr.R.P.H.M.Hamerlijnck

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties