Goede resultaten van behandeling van pertrochantaire femurfracturen met een gammapen bij 42 patiënten

Onderzoek
M.J. Mobach
P.G. Warmenhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1662-7
Abstract

Samenvatting

In de periode januari 1990-september 1992 werden in het Academisch Ziekenhuis Groningen 42 patiënten met een pertrochantaire femurfractuur behandeld met een gammapen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 72 jaar. Veel fracturen waren ernstig instabiel. Bij 36 (86) patiënten werd een belastingsstabiele fixatie verkregen. Van de patiënten keerden 22 terug naar het loopniveau van vóór het trauma. De gemiddelde operatieduur bedroeg 1,5 h. Het bloedverlies was aanzienlijk; 26 maal was in verband daarmee bloedtransfusie noodzakelijk. Technische complicaties als een femurschachtfractuur, het uitbreken van de collumschroef en een perforatie van de femurkop door de collumschroef werden vooral in de beginfase van deze nieuwe methode gezien en veroorzaakten ernstige morbiditeit. Consolidatie van de fractuur trad in alle gevallen op.

Voor operatieve fixatie van instabiele pertrochantaire femurfracturen is de gammapen een geschikt implantaat, waarmee de patiënt snel belast gemobiliseerd kan worden.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Chirurgie, sectie Traumatologie, Groningen.

Contact Mw.M.J.Mobach, assistent-geneeskundige; dr.P.G.Warmenhoven, chirurg

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties