GLP, kwaliteitsborging en certificering van klinisch chemische laboratoria: een praktische aanpak.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2363

GLP, kwaliteitsborging en certificering van klinisch chemische laboratoria: een praktische aanpak. – Op 8 maart 1991 zal dit symposium gehouden worden onder auspiciën van de Ned. Ver. voor Klinische Chemie en de Stichting Kwaliteitsbewaking Klinisch Chemische Ziekenhuis Laboratoria, in het Philips Ontvangst Centrum te Eindhoven.

Inlichtingen verstrekt: dr.R.T.P.Jansen, klinisch chemicus…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties