Beginnen met laserbehandeling of oogdruppels?

Glaucoma simplex

Opinie
Thomas Theelen
Siamak Nobacht
Cathrien A. Eggink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4133
Abstract

Glaucoma simplex, ook primair openkamerhoekglaucoom genoemd, is een oogziekte die sluipenderwijs gezichtsvelduitval veroorzaakt zonder dat de patiënt klachten heeft. Naar schatting zijn er in Nederland meer dan een half miljoen mensen met glaucoma simplex, maar ongeveer de helft van hen weet niet dat zij de aandoening hebben. En dat terwijl glaucoma simplex goed te behandelen is.

Er zijn in Nederland naar schatting 314.900 mensen met glaucoom bekend bij de huisarts.1 De echte cijfers liggen waarschijnlijk veel hoger, zodat wij ervan uit moeten gaan dat de helft van de glaucoompatiënten niet bekend is en dus niet wordt behandeld.2 Er is op dit moment echter geen geschikt screeningsonderzoek om alle patiënten met glaucoom op te sporen.

Behandeling

Alleen het verlagen van de oogdruk is een bewezen effectief middel om de toename van gezichtsvelduitval af te remmen. De richtlijn van de European Glaucoma Society adviseert in eerste instantie oogdruppels toe te passen en bij onvoldoende resultaat een laserbehandeling van het trabekelsysteem of een operatie.3 Bij de laserbehandeling (selectieve laser-trabeculoplastiek, SLT) wordt de laser op het trabekelsysteem gericht, waarna de afvoer van het kamerwater verbetert en de oogboldruk afneemt (figuur).

Figuur
Selectieve laser-trabeculoplastiek
Behandeling voor openkamerhoekglaucoom
Figuur | Selectieve laser-trabeculoplastiek | Behandeling voor openkamerhoekglaucoom
Het laserlicht (groen) wordt via een spiegeltje en een contactlens naar het trabekelsysteem in de oogkamerhoek geleid. De behandelaar plaatst onder indirect zicht via het spiegeltje aaneensluitende laserspots in de kamerhoek (uitvergroting rechtsboven).

Vergelijkend onderzoek

Elders in dit tijdschrift staat een korte beschrijving van de LiGHT-studie, een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Oogheelkunde, Nijmegen: dr. T. Theelen, drs. S. Nobacht en dr. C.A. Eggink, oogartsen.

Contact T. Theelen (thomas.theelen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Thomas Theelen ICMJE-formulier
Siamak Nobacht ICMJE-formulier
Cathrien A. Eggink ICMJE-formulier
Laserbehandeling kosteneffectiever dan oogdruppels bij glaucoom
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties