Giften en toedieningsvormen der in de Pharmacopoea Nederlandica Ed. III. vermelde, van oudere nog gebruikelijke en van de meeste nieuwere geneesmiddelen

Media
Coster, D.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1890;34:122-8