Giften en toedieningsvormen der in de Pharmacopoea Nederlandia Ed. IIIa vermelde en van enkele andere nieuwere en oudere geneesmiddelen

Media
Coster, D.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1893;37:854-6