Gezondheidsraad adviseert luchtkwaliteit ambitieus aan te pakken.

Gezondheidswinst door schonere lucht

Gezondheidsraadcommissie Luchtkwaliteit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3937

De schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging worden met name veroorzaakt door aanwezigheid van fijnstof, stikstofdioxide en ozon. Hoge concentraties van deze stoffen in de lucht kunnen leiden tot het ontstaan of verergeren van aandoeningen van luchtwegen, longen, hart en bloedvaten. Ondanks dat de luchtkwaliteit in Nederland tegenwoordig vrijwel overal voldoet aan de Europese normen, wordt nog steeds zo’n 4% van de ziektelast in Nederland veroorzaakt door luchtverontreiniging. Na roken (13%) behoort luchtverontreiniging daarmee tot één van de belangrijkste risicofactoren, in dezelfde orde van grootte als overgewicht (5%) en weinig lichamelijke activiteit (3-4%).1 De Gezondheidsraad adviseert daarom in het rapport 'Gezondheidswinst door schonere lucht' maatregelen om de concentraties fijnstof, koolstofdioxide en ozon in lucht verder terug te dringen.

Ontwikkelingen in luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Nederland is in de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd (figuur 1). Vooral de concentraties fijnstof en stikstofdioxide zijn de afgelopen decennia sterk gedaald, waardoor nu vrijwel overal in Nederland wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. Uitzondering hierop zijn bepaalde knelpunten in grote steden (stikstofdioxide) en…

Auteursinformatie

Gezondheidsraadcommissie Luchtkwaliteit: prof.dr. Alex Burdorf, voorzitter; prof.dr. Elisabeth Bel; prof.dr. Bert Brunekreef; prof.dr. Tim Nawrot; prof.dr. Martijn Schaap; dr.ir. Saskia van der Zee; prof.dr. Flemming Cassee; drs. Rob Maas; dr. Magdalena van den Berg en drs. Marjon Drijver.

De leden van de commissie, die allen als auteurs van dit artikel dienen te worden beschouwd, worden aan het einde van het artikel genoemd.

Contact M. Drijver (marjon.drijver@gr.nl)

Ongezond door vuile lucht?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties